پیام های جدید http://banoopoosh.ir 2018-12-11T19:07:40+01:00 text/html 2018-07-31T09:26:35+01:00 banoopoosh.ir زهره مقدمی کفپوش سه بعدی http://banoopoosh.ir/post/2 نمونه ای از برترین طرح های کفپوش سه بعدی<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[https://www.aparat.com/v/z03Ua]</div> text/html 2018-04-29T14:19:32+01:00 banoopoosh.ir زهره مقدمی یک دقیقه مطالعه http://banoopoosh.ir/post/1 <div><br></div><div><div><br></div><div>زنی به مشاور خانواده گفت:</div><div>من و همسرم زندگی کم نظیری داریم؛ همه حسرت زندگی ما رو میخورند.</div><div>سراسر محبّت؛ شادی؛ توجّه؛ گذشت و هماهنگی...</div><div>امّا سؤالی از شوهرم پرسیدم که جواب او مرا سخت نگران کرده است.</div><div>پرسیدم اگر من و مادرت در دریا همزمان در حال غرق شدن باشیم؛</div><div>چه کسی را نجات خواهی داد؟</div><div>و او بی‌درنگ جواب داد: معلوم است، مادرم را ؛</div><div>چون مرا بدنیا آورده و بزرگ کرده و زحمت‌های زیادی برایم کشیده!</div><div>از آن روز تا حالا خیلی عصبی و ناراحتم به من بگویید چکار کنم؟</div><div>مشاور جواب داد:</div><div><br></div><div>شنا یاد بگیرید! همیشه در زندگی روی پای خود بایستید حتی با داشتن همسر خوب...</div><div>به جای بالا بردن انتظار خود از دیگران، توانایی خود را افزایش دهید...</div><div><br></div><div><br></div></div>