پیام های جدید tag:http://banoopoosh.ir 2019-01-17T20:44:14+01:00 mihanblog.com کفپوش سه بعدی 2018-07-31T09:26:35+01:00 2018-07-31T09:26:35+01:00 tag:http://banoopoosh.ir/post/2 زهره مقدمی نمونه ای از برترین طرح های کفپوش سه بعدی[https://www.aparat.com/v/z03Ua][https://www.aparat.com/v/z03Ua]
]]>
یک دقیقه مطالعه 2018-04-29T14:19:32+01:00 2018-04-29T14:19:32+01:00 tag:http://banoopoosh.ir/post/1 زهره مقدمی زنی به مشاور خانواده گفت:من و همسرم زندگی کم نظیری داریم؛ همه حسرت زندگی ما رو میخورند.سراسر محبّت؛ شادی؛ توجّه؛ گذشت و هماهنگی...امّا سؤالی از شوهرم پرسیدم که جواب او مرا سخت نگران کرده است.پرسیدم اگر من و مادرت در دریا همزمان در حال غرق شدن باشیم؛چه کسی را نجات خواهی داد؟و او بی‌درنگ جواب داد: معلوم است، مادرم را ؛چون مرا بدنیا آورده و بزرگ کرده و زحمت‌های زیادی برایم کشیده!از آن روز تا حالا خیلی عصبی و ناراحتم به من بگویید چکار کنم؟مشاور جواب داد:شنا یاد بگیرید! همیشه در زندگی روی پای خ

زنی به مشاور خانواده گفت:
من و همسرم زندگی کم نظیری داریم؛ همه حسرت زندگی ما رو میخورند.
سراسر محبّت؛ شادی؛ توجّه؛ گذشت و هماهنگی...
امّا سؤالی از شوهرم پرسیدم که جواب او مرا سخت نگران کرده است.
پرسیدم اگر من و مادرت در دریا همزمان در حال غرق شدن باشیم؛
چه کسی را نجات خواهی داد؟
و او بی‌درنگ جواب داد: معلوم است، مادرم را ؛
چون مرا بدنیا آورده و بزرگ کرده و زحمت‌های زیادی برایم کشیده!
از آن روز تا حالا خیلی عصبی و ناراحتم به من بگویید چکار کنم؟
مشاور جواب داد:

شنا یاد بگیرید! همیشه در زندگی روی پای خود بایستید حتی با داشتن همسر خوب...
به جای بالا بردن انتظار خود از دیگران، توانایی خود را افزایش دهید...


]]>